Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675
CVR-nr: 32978665

○ PLAY!GROUND LIVE ○

Projektperiode: 2001 –

PLAY!GROUND LIVE

PLAY!GROUND LIVE er det projekt der har kørt længst under Swinging Europes stolte fane. Dirigent og musiker, Bo Stief, har siden konceptets etablering været tilknyttet og med fast hånd har han vejledt de unge musikere hvert år. Med mere end 50 års erfaring som musiker, er Bo Stief en alsidig musiker. Han har gjort sig bemærket både som komponist og bassist, der har prøvet kræfter med alt fra swing, hard bop, funk, rock, afro, latin og nordisk livemusik med stort engagement og fordybelse.

PLAY!GROUND LIVE udgør en ramme, hvor den unikke mulighed for at prøve kræfter med turnélivet og en personlig musisk udfoldelse kan finde sted. Talenterne udvælges igennem tryouts, hvor et fokus på både en faglig, samt social udviklingskurve er i fokus. De udvalgte unge individer får trænet deres musikalske kompetencer på samme tid som de indgår i et givende samspil med jævnaldrende musikere. Projektet udvælger hvert år talenter i alderen 15 til 22, som igennem træningssessioner i bandcamps, bliver rustet til en Danmarksturné, hvor deres tekniske kunnen og performative færdigheder sættes på prøve

15 ÅRS JUBILÆUMSTURNÉ
I 2016 var der 15 års jubilæum for Swinging Europes talentudviklingsorkester PLAY!GROUND LIVE.. Turnéen i 2016 bragte de omrejsende talenter til i alt 17 spillesteder rundt i landet, der bl.a. talte Hammerum Efterskole, Steinerskolen i Vejle, Nyborg Gymnasium og Jelling Asylcenter, for blot at nævne få steder.

I anledningen af 15 års jubilæumet, blev der holdt reception på Herning Rådhus den 29. marts 2016. Her holdt formand for Kultur og Fritidsudvalget, Johs. Poulsen, tale på vegne af Herning Kommune og både dirigent Bo Stief og tidligere bestyrelsesformand af Swinging Europe, Per Kap Bech Jensen, gav takketaler.

Med et fokus på både en udvikling af sociale og musikalske kompetencer, ønsker PLAY!GROUND LIVE at forene talent og samhørighed, samt skabe rammerne for at de musikalske færdigheder kan få melodisk spillerum:

Fokusset på PLAY!GROUND LIVE i 2016 førte også til TV-spots på TV-stationen TV MIDT VEST den 16. august, hvor optagelser fra orkestrets ekstra mini-turné blev vist. De ekstra koncerter fandt sted på Asylskolen i Jelling, Idom Sogn, Herning, samt i Gullestrup. I den sidstnævnte by var Swinging Europe desuden tovholder på en engagerende byfest for de lokale borgere samme år.

NORDISKE TONER
2016 var også året, hvor vi arbejdede på at udvide projektet til at skabe en platform for unge musikere fra de nordiske nabolande i form af PLAY!GROUND LIVE NORDIC. Det overordnede mål er at give talenterne musikalsk og praktisk erfaring samt relevante redskaber, som vil udvikle og gøre dem i stand til aktivt at tage ansvar for både den producerede livemusik og deres karriere. Den nordiske turné som tæller Danmark, Sverige og Finland vil rejse rundt i slutningen af februar til starten af marts i 2017.

PLAY!GROUND LIVE har fået positive tilbagemeldinger, da konceptet ikke kun udvikler og fremmer de musikalske færdigheder, men også sociale relationer. Læs mere om projektet her: PLAY!GROUND LIVE NORDIC