Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

○ Kunstneren på Genvisit ○

Projektperiode: 2019 – 2020

Samarbejdspartnere: VIA University College Pædagoguddannelserne i Ikast og Horsens

Støttet af: Region Midtjylland og Nordea-Fonden

Kunstneren på Genvisit

Børns leg og kunstnerens kreative proces har mange fælles træk. De er begge præget af interesser, undringer, nysgerrighed og skaberkraft, ligesom de begge er fuldstændig afhængig af deltagernes fantasi. Det er fantasien der gør os i stand til at se de ting der endnu ikke er, fantasien er altså fundamentet for vores skaberkraft. Uden vores fantasi kunne vi ikke opdage de mål vi ikke vidste vi søgte efter. Uden fantasi ville kunstneren altid skabe det samme – og kunstnerens arbejde ville miste sin styrke. Uden fantasi ville barnets leg gå i ring og legen ville gå i stå.

Kunstneren på Genvisit lader kunstnere og børn opleve den kreative proces sammen

Med den styrkede pædagogiske læreplan har legen genvundet de voksnes fokus i daginstitutionerne. Læreplanerne sætter samtidig fokus på barnet som en aktiv medspiller i egen udvikling. Det er ikke kun det pædagogiske personale og ledelsen, der skal udvikle barnet, men barnet skal i rammerne sat af det pædagogiske personale og ledelsen være aktivt deltagende i skabelsen af sin egen hverdag i daginstitutionen. Med henvisning til FN’s børnekonventions fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse, understreger den styrkede pædagogiske læreplan, at barndommen har en værdi i sig selv, og at det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv.

Men hvad betyder denne ændring for børn i dagtilbuds møde med kunsten? Vil kunsten være sværere at få ind med de nye læreplaner i daginstitutionerne, eller vil den nye dagtilbudslov fra 2018 blive en katalysator for mangfoldige kreative samarbejdsprojekter?

Bag Kunstneren på genvisit står flere kulturinstitutioner som et dansende egnsteater, en musikskole, daginstitutioner (store som små, på landet og i byen), en pædagoguddannelse og med den selvejende kulturinstitution Swinging Europe som projektleder. Ændringerne i de pædagogiske læreplaner er vores mulighed for, at lave et stort kunstprojekt, hvor vi sammen – på kryds og tværs af institutioner, ambitioner og kompetencer – kan udvikle en ny – enkel – strategi for at lade børn i dagtilbud møde udøvende kunstnere.

På samme måde som børns leg har en værdi i sig selv, har kunstnerens kompetencer og arbejde også en værdi i sig selv, og at hvis disse to ting sættes sammen – barnets leg og kunstnerens kompetencer – kan vi skabe en helt ny strategi for udøvende kunstneres møde med børn i dagtilbud.