Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

○ ROOTS ○

Projektperiode: 2021 –

Samarbejdspartnere: Fermaten

Støttet af: Europæisk Kulturregion

ROOTS
ROOTS (arbejdstitel) er et europæisk talent- og samarbejdsprojekt, udarbejdet mellem den selvejende institution Swinging Europe og det regionale spillested Fermaten. Begge er beliggende i Herning Kommune. Projektet ønsker at skabe et europæisk udvekslings- og talentudviklingsprogram for up-coming bands, unge lyd- og lysteknikere samt unge kulturentreprenører i live-musikkens sfære som eks. bandmanagers og festivalarrangører.
 
Målet med projektet er både at lade unge kræfter komme ud og prøve deres musik på professionelle spillesteder, få inspiration igennem mødet med en anden kultur, få vejledning igennem mentorforløb med en professionel musiker/kunstnerisk projektleder og få skabt et netværk blandt ligesindede i andre europæiske lande igennem ung-til-unge møder og workshops. Ligeledes vil der på hver lokation være fokus på unge i den kreative branche udenom musikken, i form af unge lyd- og lysfolk og unge arrangører af f.eks. lokale festivaler, som herved også får mulighed for at få styrket og kompetenceudviklet deres færdigheder i netværket.
 
Det andet spor i det europæiske netværks- og inspirationsarbejde er på organisationsniveau: Lige såvel som de udvalgte bands skal cirkulere i stafetformat i EU, så deltager projektpartnerne i netværks- og udviklingsmøder som afvikles på skift i de deltagende lande. Dvs. 4 lande – 4 forskellige værtskaber indeholdende en lokal festival inkl. workshops og koncerter for musikere, teknisk/kreativt personale og unge entreprenører samt møder for projektpartnerne på organisatorisk niveau. Projektet indledes med et kick-off møde i Herning samt afsluttes i Herning med en festival og formidlingskonference af projektets resultater.

ROOTS er et samarbejde mellem 5 partnerorganisationer i 4 EU-lande, der udover intern erfaringsudveksling organisationerne imellem direkte underbygger den europæiske musikscene i forhold til ikke kun at understøtte talentudvikling af unge up-coming bands i samarbejdslandene, men også i forhold til at inddrage det unge tekniske liv, som udgør rammerne for livemusikkens præmisser samt de unge arrangører – ved at have blik for ikke kun musikerne, men også de unge der arbejder omkring live-musikken, vil projektet puste liv i musiklivet, og give tiltrængte muligheder til de europæiske unge på den anden side Coronapandemien.

Projektet ønsker at spille ind i EU-prioriterne for Grønne Kompentencer, Køn og Ligestilling og Industri 5.0 ved bl.a. at fokusere på grøn turnévirksomhed (dvs. ingen fly mm.), have en prioriteret balance af unge kvinder og mænd, som deltagere i projektet samt lade de deltagende unge udvikle nye kompetencer.
Swinging Europe er projektleder og derudover er der 4 partnere, som er europæiske spillesteder, hvoraf Fermaten er det ene. De valgte spillesteder vil ligne Fermaten i størrelse og beliggenhed (mellemstor spillested beliggende i mindre by).
 
Swinging Europe har mange års erfaring med europæiske projekter fra både Creative Europe og Erasmus+. Dette projekt ansøges gennem Creative Europe og er som udgangspunkt tænkt som et lille samarbejdsprojekt med en varighed på omkring tre år. Fermaten har endnu ikke erfaring med europæiske projekter men har et stærkt ønske herom. Lokalt har Swinging Europe og Fermaten et allerede udviklet samarbejde, som begge ønsker at videreudvikle i europæisk regi.
 
Swinging Europe står for den overordnede projektledelse, økonomistyring, kommunikation og formidling mm. Hver spillestedspartner indgår i projektets organisering med den lokale koordinering af aktiviteter som afvikling af koncerter og lokal festival, organisering af lokale unge, egen økonomistyring samt bidrager til projektets formidling mm.
 
Swinging Europe står for at skrive projektansøgning med input fra projektets partnere.