Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675
CVR-nr: 32978665

▪ PLAY!GROUND LIVE NORDIC ▪

Projektperiode: 2017 –

Partnere: Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Korsholm Musikinstitut og Musikinstitut Legato

Støttet af: Nordisk Kulturfond, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Ege Fonden og Statens Kunstfond.

PLAY!GROUND LIVE NORDIC

I 2017 skabte vi et nordisk pilotprojekt, PLAY!GROUND LIVE NORDIC, som havde til formål at skabe et turnerende talentudviklingsorkester på tværs af de nordiske landes grænser, vejledt af den kendte danske musiker og dirigent, Bo Stief.

Ønsket var at videreudvikle og udvide konceptet og ideen bag Swinging Europes mangeårige nationale erfaringer med talentudviklingsorkestret PLAY!GROUND LIVE.

Hvert partnerland valgte tre musikere i alderen fra 15 til 22, der deltog i orkestret og den nordiske turné. Projektet startede med en intensiv øveperiode på tre dage i Herning. I løbet af disse tre dage, musikerne levede og spillede musikerne sammen under ledelse af Bo Stief, som svang taktstokken, samt instruerede de unge musikere i forhold til håndteringen af instru­menter, solooptrædener, interaktion og at optræde sammen som et harmonisk orkester.

Bo Stief havde igennem hele processen fokus på at skabe et sikkert og indbydende læringsmiljø, der var med til at udfolde de unge musikeres kreativitet. Gennem differentieret undervisning, havde han både fokus på orkestret som helhed, men også på solo-lektioner, hvor hans udgangspunkt var i den enkelte musikers styrker og svagheder.

Learning by doing var en gennemgående tanke i PLAY!GROUND LIVE NORDIC, som handlede om at sende de unge musikalske talenter ud i virkeligheden og give dem en ny kulturel indsigt, samt praktisk erfaring som professionelle musik­ere i form af en nordisk turné.

Det musikalske program var bredt og genreløst. Orkestret spillede deres vej til en slags nu-musik, som var åben, bred, ung­dommelig og fuld af udfordringer. Herved kom musikerne bredt rundt i musikkens univers, uden at være begrænset af bestemte genreforståelser eller definitioner.

Før indstuderingsperioden i Danmark var slut, havde orkestret indøvet mellem 10-15 sange. En blanding mellem samspil og kortere passager, hvor den enkelte musiker kunne få plads til at træde frem alene eller i en musikalsk kombination med de andre, var et centralt element i koncerterne.

Turnéen omfattede et udvalgt antal koncerter i hvert land, samt seminarer og workshops for musiklærere og elever. Gen­nem disse seminarer, ønskede vi helt specifikt at dele erfaringer og generere ny viden om talentudvikling i Norden.

I alt tre partnere samarbejdede med Swinging Europe for at realisere PLAY!GROUND LIVE NORDIC: Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) fra Sverige, Korsholm Musikinstitut og Musikinstitut Legato fra Finland.

Læs mere om PLAY!GROUND LIVE NORDIC på: www.playgroundlive.dk

 

Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram