Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

ÅRSRAPPORTER & AKTIVITETSRAPPORTER

I sektionen nedenfor finder du de seneste års årsrapporter og aktivitetsrapporter.

I rapporterne kan du læse om alle de aktiviteter som Swinging Europe har stået for og været involveret i.

Årsrapporterne er kun tilgængelig i elektronisk form og kan downloades.

Årsrapport 2022

Årsrapport for Swinging Europes projekter i 2022

Aktivitetsrapport 2022

2022 var et år, der åbnede kulturens døre igen på vid gab for at kunne mødes, samles og fælles skabe kulturoplevelser: Corona-restriktioner bortfaldt og Swinging Europe fortsatte med at sætte internationale, nationale, regionale og lokale projekter i søen. Vi rundede det store Creative Europe-samarbejdsprojekt LIBERTY af med en tour i august, samt i en tre-dags festival i Leicester, UK. Under Journeys International Festival blev samtlige eksempler af samarbejdspartnernes aktiviteter promoveret for byens levende publikum, herunder LIBERTY ORCHESTRA 2022, der spillede koncert på gaderne. En lille stemningsvideo fra festivalen kan ses her: https://bit.ly/415YdwP. Ligeledes blev den anden installation af LIBERTY Tour 2022 afviklet, som bragte 8 nye unge talentfulde musikere i ledtog med kunstnerisk leder Kenneth Dahl Knudsen på landevejen rundt Danmark til uvante lokationer, for at bringe livemusikken ud til et bredt og vidtrækkende publikum.

Lokalt og regionalt slog Swinging Europe som institution tonen an i det herningensiske musikliv; det lokalbaserede projekt Connect rundede af og skabte en platform for at unge elektroniske musikere kunne netværke og producerer nyt kunstnerisk materiale, mens vi bidrog til Kulturfest Herning med bombastisk trio i form af Kematica Trio hos Højhuset 1961 til stor begejstring. Det regionale projekt Wavelength – Tour of Solidarity bragte den cyklende kunstner Claudia Jancke rundt i Herning og Ringkøbing-Skjen Kommune, samt de små landsbysamfund, for at sprede budskabet om fællesskab igennem den enkelte, simple handling – at vinke.

The Drama War Project bragte Ukraine-krigen bemærkelsesværdigt tæt på de danske borgere, da to skuespillere performede nykomponeret dramatekster, skrevet fra krigens epicenter, mens MOORJAZZ Festival 2022 vendte tilbage til sit kendte format af en 1-dags fejring af koncerter med kendte navne og up-and-coming musikere, der fik jazzen helt under huden på Herning. PLAY!GROUND LIVE 2022 fik unge talenter på banen igen i sit vanlige tour-format og der var enddda mulighed for lidt ekstra musik for skillingen, da vi skabte et helt unikt PLAY!GROUND LIVE Grand Prix-band i årets anledning af Herning, som vært for Melodi Grand Prix Edition. Til Kultur i Mørket samlede vi os i det lune fællesskab og rettede spotlight mod det unge lokale talent MATHW, som spillede elektronisk musik.

Internationalt deltog vi i de afsluttende LIBERTY-partnermøder fordelt i Ungarn, Serbien og sørme også i Herning – samt viste Swinging Europes faner til store europæiske konferencer sammen med European Jazz Network og Culture Action Europe. I forlængelse af vores udførte projekter, har vi også kigget ind i 2023 i forhold til deltagelse eller ledelse af nye, spændende kulturprojekter, som strækker sig på tværs af landegrænser!

Årsrapport 2021

Årsrapport for Swinging Europes projekter i 2021.

Aktivitetsrapport 2021

På hælene af 2020, var 2021 et år, der der stadig var præget af social afstand, afspritning  og rejseforbud i et større europæisk perspektiv: Trods ét skridt frem og to skridt tilbage i forhokd til kulturverdenens muligheder for at udfolde sig, formåede vi stadig fra Swinging  Europe-kontoret at komme i mål med en sammesætning af internationale, nationale, regionale og lokale projekter:

Vi afviklede succesfuldt aktiviter i vores Creative Europe-projekter MoSaIC og LIBERTY. Det europæiske samarbejdsprojekt MoSaIC så sin afslutning i form af World Music Festival i oktober – over tre dage, som bestod af mini-konference, stor live-koncert og workshops, rundede projektet af i en hyldest af blandede musikgenrer og mulitkultural identitet. I forhold til LIBERTY, afviklede vi LIBERTY Tour 2021, hvor 8 unge talentfulde  musikere i ledtog med kunstnerisk leder Kenneth Dahl Knudsen turnede rundt i Danmark til  uvante lokationer, for at bringe livemusikken ud til et bredt og vidtrækkende publikum.

Lokalt og regionalt slog Swinging Europe som institution tonen an i det herningensiske  musikliv; det lokalbaserede projekt Connect skabte en platform for at unge elektroniske  musikere kunne netværke og producerer nyt kunstnerisk materiale, mens vi i samarbejde  med Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret bød ind med Ikarus Tagkoncert i løbet af  HerningErMusik-ugen, hvor orange enhjørninge indtog Herning bymidte med levende musik  og smittende energi. I det tværkunstneriske samarbejdsprojektet Idéerne indtog kunstnere  Skulpturparken i august bidrog Swinging Europe med et ungt orkester, som gav levende toner til forestillingen sammen med de øvrige lokale kulturaktører; Det lokale herningensiske pilotprojekt Bevingede Ord undersøgte det mentale helbrede blandt udsatte traumatiserede flygtninge igennem musikken og litteraturens helende muligheder og En Symfoni til Herning spillede en storladet koncert i Sekskanten på Højhuset 1961 til stor applaus.

Jazzen Flytter Ind på Højskolen Skærgården fulgte i samme fodspor, da udsendte logerende jazzmusikere kiggede på livemusikkens positive effekter på Højskolen Skærgårdens  elever, mens MOORJAZZ Festival 2021 tog en corona-venlig form med en række koncerter  med kendte navne og up-and-coming musikere fordelt på diverse spillesteder over en uges  tid. PLAY!GROUND LIVE 2021 blev afviklet, dog under nye omstændigheder: Højhuset 1961  blev arbejdsbasen for de udvalgte unge musikere, som holdt deres 3-dages bootcampforløb,  samt de efterfølgende koncerter for omkringliggende skoler her. På denne måde kunne  publikumsomfanget reguleres og forsvarlig afstand imellem musikerne kunne håndhæves  fra Swinging Europes side.

Internationalt kunne vi afslutte vores Creative Europe-projekt MoSaIC med en stort anlagt  afsluttende World Music Festival i Milano, samt formåede at afvikle touren for LIBERTY ORCHESTRA 2021, der spillede på uventede lokationer rundt om i landet. Ligeledes havde vi mulighed for at rejse ud i Europa igen, da LIBERTY inviterede indenfor til partnermøde i Nordfrankrig.

Årsregnskab 2020

Årsrapport for Swinging Europes projekter i 2020

Aktivitetsrapport 2020

2020 var et år, der på samtlige måder, ikke kunne forudsees: Med en mere eller mindre almindelig start, skulle vise sig at vende fra marts – corona-pandemien fandt indtog i ikke kun hele udlandet, men også Danmark.

I internationalt regi flyttede vi projektledelse og partnermøder over på den virtuelle Zoom-tjeneste i Creative Europe-projekterne MoSaIC og LIBERTY, mens afviklingen af vores nordiske talentudviklingsprojekt Young Nordic Star formåede at undslippe restriktionerne før udbruddet tilbage i februar.

Lokalt og regionalt slog Swinging Europe som institution tonen an i det herningensiske musikliv, da større internationale foretagender viste sig at blive problematiske; det lokalbaserede projekt Museet som Muse kombinerede Herningsholms historiske rammer med elektronisk musikproduktion under nedlukningsperioden, mens MOORJAZZ Festival 2020 tog en corona-venlig form med en række koncerter med kendte navne og up-and-coming musikere fordelt på diverse spillesteder over en uges tid.

Vi tog initiativ til at få livemusikken ud til isolerede ældre på plejecentrene i Herning Kommune med Trivselskoncerter i løbet af sommeren, for både at få professionelle musikere i arbejde, i samme åndedrag, som vi tog hensyn til udsatte personer – med god afstand og håndsprit under ordnede forhold. Ligeledes fik 70 børn muligheden for at få gøgl og sprælsk livemusik for fuld blæs på Fermaten, da vi arrangerede børnekoncert med bandet Ørehængerne til stor glæde.

I regionalt regi lagde anden installation af Kunstneren på Genvisit – Danseren på Genvisit – vejen forbi dagsinstitutioner med tre dansere fra Black Box Dance Company, da kulturmødet med småbørn blev direkte kreativ gensidig inspiration kunstner og børn imellem.

PLAY!GROUND LIVE 2020 blev afviklet, dog under nye omstændigheder og vi deltog i at udbrede budskabet omkring, samt var en aktiv aktør i det lokale kulturlivs revitalisering med HerningErKulturs genåbningsmanifest.

Aktivitetsrapport 2019

2019 var et år defineret af en sammesætning af internationale, nationale, regionale og lokale initiativer i forhold til vores projekter, der bestod i lige dele søsætning, såvel som udførelse og facilitering; i internationalt regi sluttede netværksprojektet NIMPE, det interkulturelle samarbejdsprojekt MoSaIC formede sig i videre grad, og lokalt slog Swinging Europe som nstitution tonen an i det herningensiske musikliv, da den første installation af jazzfestivalen MOORJAZZ Festival spillede igennem d. 9. oktober på HHHerning. Jazzen blev ikke forladt i denne omgang: Projektet Jazzen på Genvisit realiserede et musikalsk kulturmøde imellem småbørn, professionelle jazzmusikere og pædagogstuderende fra VIA Pædagoguddannelsen i Ikast og Horsens. Seks danske jazzmusikere drog ud i dagplejer, vuggestuer og børnehaver, for at samarbejde med børnene om at skabe nye og unikke musikalske resultater igennem jazzmusikkens reintroduktion.

PLAY!GROUND LIVE bød på en speciel edition: helt eksklusivt udvalgte unge musikere fra tidligere års orkestre med til en hel dags fejring af den italienske by Materas rolle som Europæisk Kulturhovedstad i starten af året. Sammen med en række andre bands fra hele Europe, spillede PLAY!GROUND LIVE musikerne det kulturelle år ind på forskellige lokationer, både under åben himmel og specifikke venues.

Internationalt udfoldede vores interkulturelle samarbejdsprojekt, MoSaIC, sig med indledende workshops, hvor vores kompetente ni kvindelige musikere fra Danmark, Finland, Norge, Irland, Iran, Kurdistan og Syrien fik mulighed for at møde hinanden, øve sammen, samt spillede deres første koncert til MOORJAZZ Festival.

Endvidere blev den nordiske tone leget med, da tolv unge musikere fra Danmark, Finland, Åland og Grønland dragede på skandinavisk turné i forbindelse med talentudviklingsprojektet Young Nordic Stars. Sammen med musiker og kunstnerisk leder Kenneth Dahl Knudsen, blev det sociale og det kompetenceudviklende ligeligt fordret, da turen tog dem ud på landeveje og videre på havets bølger.

Derudover blev vores nye interkulturelle Erasmus+ projekt, humARTS: Creatively Interpreting Human Rights afviklet i sommeren 2019 og et nyt Creative Europe-projekt, LIBERTY, indfandt sig med de to første partnermøder i henholdsvis Englang og Italien.

Aktivitetsrapport 2018

Regionalt bød vi ind med en danseworkshop og rapworkshop til Hernings Kulturfestival med undertemaet Tæt på Solen; Kultur i Mørket; deltog i konferencer, workshops og kulturmøder med fokus rettet mod europæiske kulturmidler, børns tidlige kulturelle dannelse, og videreudviklingen af interkulturelle projekter.

Igen i år tog den nye besætning af PLAY!GROUND LIVE rundt i landet for at spille for gamle og unge, og vi drog til Kulturmødet på Mors, for at net-værke og opleve spidsfindige kulturarrangementer i en national kontekst.

Internationalt tog vi det første spadestik til det store interkulturelle samarbejdsprojekt MoSaIC med et kick-off partnermøde d. 15. – 16. november i Milano, hvor vi indgår som partner. MoSaIC – forkortelsen for Music for Sound Integration in the Creative Sector – vil inddrage flygtninge og migranter i det europæiske samfund igennem musik som storytelling på tværs af nationaliteter og sprog. I forbindelse med NIMPE, deltog vi i Nimpe Music Factory under Linecheck Festival med up-and-coming danske musikere fra d. 22 – 24. november, som indtog scenen. Endvidere tog vi til Grønland i maj for at mødes med vores samarbejdspartner, Børnehjemmet Uummannaq, i forbindelse med det nordiske projekt Young Nordic
Stars.

Derudover blev vores nye interkulturelle Erasmus+ projekt, humARTS: Creatively Interpreting Human Rights, godkendt af Erasmus+ og skal som følge afvikles i sommeren 2019.

Aktivitetsrapport 2017

Året 2017 stod i det europæiske tegn i forhold til Swinging Europes fortsatte arbejde med netværksskabende projekter indenfor den internationale kulturverden. Ikke kun i form af vores projekter, men også i skabelsen af kollaborative samarbejder på tværs af geografiske grænser, skete der spændende udviklinger både på hjemmebanen og i udlandet.

Regionalt deltog vi igen i Kulturgårdens årlige arrangement, Kultur i Mørket, hvor artisten Lord B fortalte om bæredygtighed til børn og barnlige sjæle, mens initiativet InVITAtion Lab fortsatte med at rejse rundt i de midt- og vestjyske kommuner for at inddrage unge i lokalsamfundet til aktiv borgerbestemmelse og kreativ problemløsning. Ligeledes blev den store kulturfestival – Off Road Festival – fejret med et brag i april, hvor Swinging Europe bidrog til det musikalske tapet i form af trioen Migrant Music og det nye pilotprojekt, PLAY!GROUND LIVE NORDIC, der holdt koncerter for publikum.

Internationalt søsatte vi i 2017 op til flere samarbejdsprojekter, som gjorde brug af det tværdisciplinæres uprøvede områder; Erasmus+ projektet Culture ShoX, som blev afholdt på Cypern og i Herning, afprøvede mulighederne for teater og musik som talerør mellem unge europæere og immigranter. Resultaterne og erfaringerne fra det interkulturelle projekt blev efterfølgende præsenteret til Tools-konferencen i Herning fra den 29. – 30. november, hvor vi deltog som samarbejdspartnere. I løbet af de to konferencedage blev en film-collage fra ungdomslejrene vist for et bredt publikum, som bestod af nationale og internationale repræsentanter fra kulturområdet.

Aktivitetsrapport 2016

2016 var et berigende, men også inspirerende og kulturelt år for Swinging Europe. Ikke kun i form af vores projekter, men også i skabelsen af netværksforbindelser og samarbejder, skete der spændende udviklinger både regionalt, nationalt og internationalt med henblik på at udvikle, styrke og søsætte bl.a. tværdisciplinære samarbejdsprojekter.

Regionalt udfoldede InVITAtion Lab sig i Ringkøbing-Skjern Kommune og kimen til projektet Migrant Music blev sået. Nationalt var 2016 året, hvor Swinging Europes årlige talentudviklingsorkester, PLAY!GROUND LIVE, med den internationale musiker Bo Stief i front, kunne fejre sit 15-års jubilæum. Det var også året, der igangsatte videreudviklingen af selvsamme musikkoncept, som vil kulminere i en ikke før set nordisk version af orkestret, nemlig PLAY!GROUND LIVE NORDIC. På samme tid planlagde, koordinerede og udviklede Swinging Europe flere nye internationale projekter, blandt andet Erasmus+ projektet Culture ShoX, det ukrainske samarbejdsprojekt, Sound Becomes Life, samt det europæiske netværkskoncept, NIMPE.

Aktivitetsrapport 2015

2015 har været et begivenhedsrigt år for Swinging Europe. Som organisation har vi en god tradition for at arbejde både lokalt, nationalt og internationalt. 2015 var ingen undtagelse, hvor vi har haft mange aktiviteter i både ind- og udland. På internationalt plan har vi haft flere projekter og netværksaktiviteter i henholdsvis Polen, Slovenien, Sverige og Bruxelles.

Aktivitetsrapport 2014

2014 blev endnu et dynamisk og begivenhedsrigt år for DSI Swinging Europe. Det er nu fjerde år, at vi som organisation arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og tiden har vist nye veje, mens andre er blevet taget af landkortet. Men selvom der er blevet gentænkt og revurderet en del siden ankomsten, så er traditionen og målsætningen stadig at arbejde både lokalt og europæisk med kulturelle projekter.

Nationalt er Grænseløs et succesfuldt nyt projekt, som udfylder en niche i det danske musikliv, som har ligget latent i de mange dygtige tilflyttere i Danmark og bare ventet på at blive aktiveret.

Aktivitetsrapport 2013

At trække verden til Herning og få Herning ud i verden blev mottoet for 2013. Kulturinstitutionen har siden overflytningen fra Brande 2010 arbejdet målrettet med at udvikle de lokale aktiviteter samtidig med at få udbredt kendskabet til institutionen internationalt. Således blev året åbnet med en D-A-D koncert i Kina og senere på året var vi medarrangør af International Association of Schools of Jazz mødet, der løb af stablen i Herning og Aarhus. Ikke mindre end 20 nationaliteter var samlet i den uge mødet varede. Det blev både en indbydende musikalsk oplevelse for såvel deltagere og de publikummer, der mødte op i Herning og Aarhus.