Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

○ Young Nordic Stars ○

Projektperiode: 2019 – 2021

Samarbejdspartnere: Børnehjemmet Uummannaq, Musikinstitutet Legato, Nordens Institut på Åland (NIPÅ) og Kuula Instituttet

Støttet af: Statens Kunstfond, Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond, Ege Fonden – Vibeke og Mads Eg Damsgaards Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Gustaf Packaléns Mindefond

Støttet af:

nordiskkulturfond_norden_black_rgb-sponsor-300x300
NKulturkontakt-300x300
Young Nordic Stars

Talentudviklingsprojektet Young Nordic Stars udspringer af det nu afsluttede pilotprojekt PLAY!GROUND LIVE NORDIC fra 2017; fra februar til marts sidste år rejste 12 nøje udvalgte unge musikere fra Danmark, Sverige og Finland rundt i nabolandene på en to-ugers turné, som bragte det nordiske fællesskab under luppen i form af kultur, sprog og sit helt eget særegne musikalske udtryk.

Formålet var at undersøge turneen som en mobil, nordisk platform for unge musikere og skabe et innovativt grundlag for musikalsk kompetenceudvikling i Norden.

Den direkte inspiration fra dette foretagende viderebringes nu i det nye projekt – Young Nordic Stars fra 2019 til 2021.

Young Nordic Stars 2020

Young Nordic Stars – Grønlands turne 14.-27. februar 2020

Som det andet ben i turneplanen kom Young Nordic Stars til Uummannaq i Grønland med den intention om at spille nogle koncerter og dykke mere ned til det lokale samfund. De første par dage blev brugt på at opøve hele sættet fra turneen i 2019, samt bandet spillede to koncerter på den lokale skole. En kun for børnene fra Børnehjemmet Uummannaq og en for alle eleverne på skolen. Tredje og sidste koncert blev holdt i Uummannaq Hallen for hele byen sammen med Uummannaq Symfoniorkester.

De 14 dage på Uummannaq har været en unik oplevelse for alle ikke mindst har vi set og oplevet de tre musikers dagligliv i Børnehjemmet men også havde tid til at komme på ture i den unikke naturoplevelser kun Grønland kan tilbyde. Der har bl. a. været tid til at besøge Julemandens sommerhus som er bygget ind i den karakteristiske hjerteformede klippe, snescooter/hundeslædeture til nærliggende bygder samt at nyde synet af nordlys om natten. Disse unikke oplevelser gav også inspiration til at Kenneth Dahl Knudsen har skrevet en hel suite for øen Uummannaq. Dette stykke blev opført som en del af den sidste koncert sammenmed byens symfoniorkester.

Young Nordic Stars 2019

Fælles nordisk platform for talentudvikling og vidensudveksling

Hvilende på skuldrene af pilotprojektet PLAY!GROUND LIVE NORDIC, samt de mangeårige erfaringer, som det nationale talentudviklingsprojekt PLAY!GROUND LIVE har ført med sig, vil Young Nordic Stars skabe fundamentet for en fælles nordisk platform for musikalsk talentudvikling imellem nabolandene. I samarbejdet med Børnehjemmet Uummannaq, Kuula Institut, Musikinstituttet Legato og Nordens Institut på Åland (NIPÅ), skaber Swinging Europe en langsigtet indsats for at opdyrke professionelle musikalske karrierer, der blot har taget deres første spæde skridt blandt uopdagede talenter i Norden.

I Young Nordic Stars fokuseres der på at musikalske stjernefrø i bygderne og udenfor byernes pulserende kulturliv får chancen for at kunne udvikle sig personligt, socialt og fagligt igennem projektets rækkevide. Ligeledes åbnes dørene for at unge nordiske musikere kan etablere solide netværksforbindelser, både i hjemlandet og internationalt, i håbet om at lade en fremtidig karriere blomstrer.

Igennem projektets grundliggende fokus på det nordiske fællesskab, samt lighederne og forskellene, der er at finde heri, vil de unge musikalske deltagere således få mulighed for at reflektere over deres egen individuelle nationalidentitet i mødet med andre nordiske jævnaldrende.

Fra d. 15. – 19. maj 2018 besøgte vi vores nye samarbejdspartner, Børnehjemmet Uummannaq i Grønland, som udviklingsled i det nu afsluttede pilotprojekt PLAY!GROUND LIVE NORDIC for at kombinere et partnermøde med try-outs for de unge grønlandske musikere.

© Kim Wendt
© Kim Wendt
© Kim Wendt
© Kim Wendt
© Kim Wendt

Baseret på mange års erfaring fra PLAY!GROUND LIVE

Young Nordic Stars tager afsæt i Den Selvejende Institution Swinging Europes mangeårige succesfulde projekt, PLAY!GROUND LIVE. Den første nordiske version af dette projekt, PLAY!GROUND LIVE NORDIC udsprang af konceptet i 2017.

Young Nordic Stars vil tage udgangspunkt i både det enkelte individ og bandet som helhed, når de 12 udvalgte musikere skaber deres helt egen nordiske tone under ledelse af musiker og komponist Kenneth Dahl Knudsen. I samarbejde med Børnehjemmet i Uummannaq (GL), Kuula Institut og Korsholm Musikinstitut (FIN), Nordens Institut på Åland (NIPÅ) og Swinging Europe (DK) udvælges 3 unge musikere fra hvert partnerland til at deltage i den årlige unikke bandsammensætning. Projektet påbegyndes i januar 2019 og løber fremadrettet til september 2020.

Igennem en række ung-til-ung workshops og seminarer, vil Young Nordic Stars ikke kun fordrer refleksion omkring talentudvikling blandt de tolv udvalgte nordiske musikere, men skaber grundlaget for at musikundervisere, organisationer og institutioner i hele Norden kan drage på hinandens erfaringer i musikkens tegn.

Projektet har blikket rettet imod en længerevarende spredning af samarbejdspartnere i samtlige nordiske lande på længere sigt. Det er således vigtigt, at de unge får reflekteret over deres egne erfaringer og delt dem igennem ung-til-ung læring, men også at en komparativ videns- og erfaringsudveksling imellem samarbejdspartnerne vil inkorporeres fra start i Young Nordic Stars’ videre fremtidssats.

Danmark - Finland - Åland Turné 2019

Bandet består af musikere i alderen 15-22 år, som er blevet udvalgt ved et partnermøde afholdt på Swinging Europes kontor i Herning d. 4 april, 2019.

Efter en intens tre-dages indstuderingsperiode, afholdt musikerne koncerter på følgende steder: Højskolen Skærgården (DK), Klejtrup Efterskole (DK), Plænen i Tivoli (DK), Asylcenter Sandholm (DK), Restaurant Patio (Vaasa, FL), Restaurant Strampen (Vaasa, FL), Parkstraden (Närpes, FL), Café Jungman (Kristinestad, FL), M/S Amorellas Seaside Cafeteria, Ålands Radio (Mariehamn, Å), samt til Emmausfestivalen (Mariehamn, Å).

Under disse meget forskelligartede koncerter fik de unge musikere dannet sig et godt erfaringsgrundlag i forhold til at være turnerende musikere. Af erfaring kan bl.a. nævnes, samarbejde, effektivitet, fleksibilitet, tålmodighed og selvbestemmelse. Under hele opholdet i Danmark blev de desuden fulgt tæt af filmmand Jonas Kjærsgård, som producerede to film omkring projektet: en ét-minuts reklamefilm til de sociale medier, samt en 5-minutters film til brug ved videreformidling, samt videreudvikling af projektet.

Foruden koncerterne afholdt de unge – efter en kort introduktion om workshopplanlægning afholdt af Swinging Europes projekt- og tourleder Cüneyt Pala – på skift i grupper af 3 eller 4, ung-til-ung workshops på Klejtrup Efterskole (DK), på Evangeliska Folkhögskola i Vaasa (FL), samt til Emmausfestivalen i Mariehamn (Å).

De forskellige workshop gav de unge erfaringer med planlægning, kreative læringsmetoder, samarbejde, uddelegering af opgaver, samt erfaring med at stille sig an foran, samt dirigering og vejledning af, et aktivt publikum.

Komponist, musiker og kunstnerisk leder i Young Nordic Stars, Kenneth Dahl Knudsen, afholdt desuden seminarer for musiklærere på Klejtrup Efterskole, samt for de unge musikere i Young Nordic Stars. Førstnævnte med fokus på musikundervisning af unge talenter, og sidstnævnte med fokus på hvad der kræves som professionel musiker. Her fik de unge mulighed for at reflektere over deres fremtidige liv som professionelle musikere, og de fik mulighed for at deltage aktivt i diskussionen om hvad der kræves af dem i et sådant erhverv.