Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

○ MoSaIC ○

Projektperiode: 2018 – 2021

Samarbejdspartnere: Ensemble AMADEUS (IT), Koor&Steem (BE) og SOUND Cultural Foundation (RU)

Støttet af: Creative Europe

 

MoSaIC

Diskrimination af flygtninge i det nuværende politiske europæiske klima er stadig mærkbart udbredt – spændingerne er på sit højeste og har resulteret i en uheldig retorik med hensyn til synet på flygtninge og indvandrere, der drager mod europæiske lande.

Kunst udgør en uudforsket platform, hvorfra man kan undersøge mulighederne for social integration. Gennem kreative midler og udvikling af interpersonelle færdigheder indenfor kunstsektoren er det EU-støttede projekt MoSaIC blevet udformet til at tackle den vanskelige integration af migranter og flygtninge i det almindelige kulturelle og sociale liv i EU. MoSaIC retter fokusset mod at bekæmpe diskrimination igennem et musikalsk udtryk:

Musik overskrider især sprogbarrierer, geografiske grænser og kulturelle forskelle, mens den samtidig understøtter distinkte genrer og musikalske traditioner for forskellige lande, som bør bevares.

Creative Europe-projektet MoSaICMusic for Sound Integration in the Creative Sector – ledes af Ensemble AMADEUS (IT) og involverer 3 partnere fra Belgien, Rumænien og Danmark fra oktober 2018 til december 2021. Projektet ønsker at fremme internationale muligheder for musikere med migrant- og europæisk baggrund til at forbedre deres musikalske færdigheder, starte samarbejder og samproduktioner på tværs af landegrænser, nationaliteter og kulturelle baggrunde. MoSaIC sigter mod at fremme inddragelse af migranter, flygtninge og asylansøgere i de repræsenterede EU-værtssamfund gennem musikalsk samarbejde på nationalt og EU-plan. Det overordnede mål er at engagere musikere professionelle musikere med migrant- og europæisk baggrund til en vej af gensidig viden og samskabelse, der giver migranter mulighed for at dele deres musikalske traditioner og færdigheder med europæiske kunstnere, mens de udforsker forskellige musikalske genrer i Europa.

Projektet stammer fra nødvendigheden af ​​at lette integrationen af ​​indvandrergrupper i det sociale og kulturelle liv, bekæmpe diskrimination og uvidenhed om indvandreres baggrund og fremme en udbredt viden om musikarv i Europa for at skabe en fælles kulturarv, der er åben for mangfoldighed.

MOSAIK-bandet består fra Swinging Europes side af:

Mette Marie Ørnstrup Jensen (Danmark): Kunstnerisk leder, sanger og musiker
Mizgin Özdemir (Kurdistan): Strengeinstrument og sang
Shohreh Shahrzad (Iran): Percussion, danse og multimedie
Salam Susu Yamour (Syrien): Harpe og klassisk klaver
Carolyn Goodwin (Irland): Saxofonist, klarinet og sang
Jenni Hanikka (Finland): Fløjte
Oda Mathilde Dyrnes (Norge): Cello
Julie Kjær (Danmark): Saxofon, fløjte og klarinet
Nini Julia Bang (Danmark): Sang og performer
Jacinta Madsen (Danmark): Multimedie-kunstner

MoSaIC - Video-interviews

I 2019 producerede vi som led i aktiviterne for Creative Europe-projektet MoSaIC 10 video-interviews med de udvalgte kvindelige musikere, som udgjorde Swinging Europes bidrag og sammensatte internationale band, der bestod af nationaliteter fra Danmark, Norge, Irland, Finland, Syrien, Kurdistan og Iran. I løbet af de 10 interviews, reflekterede musikerne omkring hvad musik betyder for dem, samt hvorledes deres egen sociokulturelle baggrund spillede ind i dette.

Videoproducent: Jonas Kjærsgaard