Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675

Project Details

Projektperiode:

Partnere: Tandem Ukraine

Støttet af: Tandem Ukraine

Sound Becomes Life er et samarbejdsprojekt udviklet sammen med vores ukrainske partner, The State Museum of Na-tural History i Lviv. I sammensætningen af kultur og naturvidenskab, skabes der er et tværdisciplinært resultat, som har mulighed for at fremstille og fortolke temaet evolution på en helt unik audiovisuel måde.

Musikere fra Swinging Europe samt kunstnere og forskere fra The State Museum of Natural History i Lviv i Ukraine vil sammen skabe en audiovisuel oplevelse, der fortolker evolution i en sansemættende oplevelse for publikum. Igennem musik og visuel akkompagnement, vil det føre til live arrangementer i foråret 2017 som vil finde sted i både Ukraine og Herning.

De musikalske præstationer vil blive udført af 4-5 musikere fra Danmark i alderen 15 og 25, hvor Signe Bisgaard ville opfylde rollen som tilknyttet musikmentor. Med besøg i hver af de to respektive lande af de to institutioner, vil både Swinging Europe og The State Museum of Natural History få en bedre forståelse for det gensidige kulturelle og sociale liv i hvert partnerland.

Sound Becomes Life løber af stablen den 18. maj 2017 i forbindelse med den internationale museumsdag og vil efterfølgende blive opført i Herning den 27. maj i Tekstilmuseet tilknyttet Museum Midtjylland.

Samarbejdet mellem Swinging Europe og The State Museum of Natural History i Lviv er blevet faciliteret af Tandem-projektet. Tandem Ukraine et kulturelt samarbejdsprogram, der ønsker at styrke civilbefolkningen og relationer i Europa og nabioregionerne i form af samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser. Der findes fem Tandem-programmer, der hver behandler sin egen region og emner som er: Tandem Europe, Tandem C&P, Tandem Ukraine, Tandem Turkey og Tandem Shaml. Swinging Europe har været tilknyttet Tandem Ukraine-projektet, hvorigennem vi skabte relation til vores samarbejdspartner.