Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675
CVR-nr: 32978665

▪ PLAY!GROUND LIVE NORDIC ▪

Projektperiode: 2017 –

Partnere: Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Korsholm Musikinstitut og Musikinstitut Legato

Støttet af: Nordisk Kulturfond, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Ege Fonden og Statens Kunstfond.

PLAY!GROUND LIVE NORDIC

Det nye nordiske pilotprojekt, PLAY!GROUND LIVE NORDIC, har til formål at skabe et turnerende talentudviklingsorkester på tværs af de nordiske landes grænser, vejledt af den kendte danske musiker og dirigent, Bo Stief.

Konceptet og ideen bag PLAY!GROUND LIVE NORDIC er udsprunget fra Swinging Europes 15-årige nationale talentudviklingsorkester, PLAY!GROUND LIVE, som årligt har haft stor succes med at turnere Danmark tyndt.

Hvert partnerland vælger tre musikere i alderen fra 15 til 22, der vil deltage i orkestret og den nordiske turné. Projektet starter med en intensiv øveperiode på tre dage i Herning. I løbet af disse tre dage, vil musikerne leve og spille sammen under ledelse af Bo Stief, som vil svinge taktstokken, samt instruere de unge musikere i forhold til håndteringen af instru­menter, solooptrædener, interaktion og at optræde sammen som et harmonisk orkester.

Bo Stief har gennem hele processen fokus på at skabe et sikkert og indbydende læringsmiljø, der er med til at udfolde de unge musikeres kreativitet. Gennem differentieret undervisning, har han både fokus på orkestret som helhed, men også på sololektioner, hvor hans udgangspunkt er i den enkelte musikers styrker og svagheder.

Learning by doing er en gennemgående tanke i PLAY!GROUND LIVE NORDIC, som handler om at sende de unge musikalske talenter ud i virkeligheden og give dem en ny kulturel indsigt samt praktisk erfaring som professionelle musik­ere i form af en nordisk turné.

Det musikalske program er bredt og genreløst. Orkestret vil spille deres vej til en slags nu-musik, som er åben, bred, ung­dommelig og fuld af udfordringer. Herved vil musikerne komme bredt rundt i musikkens univers, uden at være begrænset af bestemte genreforståelser eller definitioner.

Før indstuderingsperioden i Danmark er slut, vil orkestret have indøvet mellem 10-15 sange. En blanding mellem samspil og kortere passager, hvor den enkelte musiker kan få plads til at træde frem alene eller i en musikalsk kombination med de andre, vil være et centralt element i koncerterne.

Turnéen vil omfatte et udvalgt antal koncerter i hvert land samt seminarer og workshops for musiklærere og elever. Gen­nem disse seminarer, ønsker vi at dele erfaringer og generere ny viden om talentudvikling i Norden.

I alt tre partnere vil samarbejde med Swinging Europe for at realisere PLAY!GROUND LIVE NORDIC: Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Korsholm Musikinstitut og Musikinstitut Legato. Den 2. – 5. oktober 2016 havde vi kick-off møde med vores finske og svenske samarbejdspartnere samt vores dirigent Bo Stief, som blev afholdt på Højskolen Skærgården. Til mødet blev der diskuteret valg af musikere og koncertsteder, planlægning af logistiske forhold, samt en distinkt markedsføringsstrategi.