Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675


Project details

Projektperiode: 2016 – 2019

Partnere: AssoMusica, Root Music LTD, SKUC, Technopole og M.E.S.O

Støttet af: Creative Europe

NIMPE

NIMPE er forkortelse for Network for Internalization of Music Producers in Europe og er et EU-finansieret projekt under Creative Europe. NIMPE sigter mod at støtte internationaliseringen af livemusik, og især unge og nystartede virksomheder i Europa, så de bedre kan vurdere det europæiske marked og fremme deres internationale musikalske aktiviteter. Den italienske organisation Assomusica Associazione er projektleder for NIMPE, og Swinging Europe indgår som samarbejdspartner sammen med fire andre organisationer fra henholdsvis Grækenland, Storbritannien, Slovenien og Frankrig.

Kultursektoren har udfordringer med at eksportere og internationalisere sine produktioner især inden for livemusik. Udfordringerne er blandt andet manglende informationer om andre markeder, mangel på netværks og manglende viden og færdigheder inden for markedsføring. NIMPE ønsker at skabe et netværk for musikproducenter, teknikere og andre interessenter inden for feltet for at udvikle tværsektorielle uddannelses- og samarbejdsaktiviteter. Derfor vil NIMPE udvikle en projektmappe – en online database og et printet værktøj, som dækker alle producenternes internationale behov i forhold til viden om andre markeder. Der vil desuden afholdes en NIMPE Factory, en international begivenhed, med formålet at skabe netværksmuligheder, der tilgodeser ønskede målgrupper.

Swinging Europes rolle i projektet er blandt andet at være en del af researcharbejdet i forhold til at indsamle information om det danske marked til brug i en NIMPE database. Vi vil være tilknyttet de forskellige opgavefaser, der har til hensigt at videregive informationer og skabe praktiske værktøjer omkring nye internationale strategier henvendt til musikproducenter og spillesteder.

Den 2. til 4. februar blev der afholdt kick off møde for projektet i Volos, Grækenland. Det var den første mulighed for at mødes og snakke om projektet, strategien, udviklingen af netværket og fastsætte milepæle for det kommende samarbejde. I forbindelse med mødet blev Volume Music Showcase Festival afholdt – en todages konference med debatter og livemusik. Vi deltog i konferencen som eksperter i to paneldebatter omhandlende NIMPE og Swinging Europes musikalske arbejde i Europa.