Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675
CVR-nr: 32978665


· NIMPE ·

Projektperiode: 2016 – 2019

Samarbejdspartnere: AssoMusica (IT), Root Music LTD (UK), Drustvo Studentski kulturni center (SKUC) (SL), Technopole Quimper-Cornuaille (FR) og M.E.S.O Musc Events (GR)

Støttet af: Creative Europe

NIMPE

NIMPE er en forkortelse for Netværk for internalisering af Music Producers i Europa og er et EU-finansieret projekt under Creative Europe. NIMPE har til formål at støtte internationaliseringen af ​​levende musik og især unge og nybegyndere i Europa for bedre at vurdere det europæiske marked og fremme deres internationale musikaktiviteter. Den italienske organisation Assomusica Associazione er projektleder for NIMPE, og Swinging Europe er en del af et partnerskab med fire andre organisationer fra henholdsvis Grækenland, Storbritannien, Slovenien og Frankrig.

Kultursektoren har udfordringer i at eksportere og internationalisere sine produktioner, især i levende musik. Udfordringer omfatter manglende information om andre markeder, manglende netværk og manglende viden og færdigheder i marketing. NIMPE ønsker at skabe et netværk for musikproducenter, teknikere og andre interessenter på området for at udvikle tværsektorielle uddannelses- og samarbejdsaktiviteter. Derfor vil NIMPE udvikle en arbejdsbog – en online database og et trykt værktøj, der dækker alle producenters internationale behov i forhold til viden om andre markeder. Der vil også være en NIMPE Factory, en international begivenhed med det formål at skabe netværksmuligheder, der imødekommer ønsket målgruppe.

Swinging Europas rolle i projektet skal indgå i forskningsarbejdet med at indsamle information om det danske marked til brug i en NIMPE database. Vi vil være forbundet med de forskellige opgavefaser, der har til hensigt at formidle information og give praktiske værktøjer til nye internationale strategier rettet mod musikproducenter og spillesteder.

Den 2. og 4. februar 2017 blev der afholdt et kick-off-møde for projektet i Volos, Grækenland. Det var den første lejlighed til at mødes og tale om projektet, strategien, udviklingen af ​​netværket og fastsættelse af milepæle for fremtidigt samarbejde. Under mødet blev Volume Music Showcase Festival afholdt – en to-dages konference med debatter og levende musik. Vi deltog i konferencen som eksperter i to panel debatter om NIMPE og Swinging Europas musikarbejde i Europa.