Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675

Project Details

Client: Envato
Skills: PHP, HTML5, CSS3
Date: 01.07.2014

Project Details

Projektperiode: 2014 – 2017

Partnere: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Ikast-Brande Bibliotek, Herning SceneKunstSkole, Herning Bibliotekerne, Skive Bibliotek, Holstebro Bibliotek, Lemvig Bibliotek

 

Project Informations

InVITAtion Lab er et aktiverende initiativ mellem syv samarbejdskommuner, der tæller Ringkøbing-Skjern, Struer, Ikast-Brande, Herning, Skive, Holstebro og Lemvig med Herning Bibliotekerne som tovholder. Initiativet løber fra 2015 til 2018, og formålet er at undersøge kulturen som fundament og drivkraft for konkrete, demokratiske løsninger.

InVITAtion Labs hensigt er at gentænke og øge kulturinstitutionernes kapacitet som værende aktive spillere i at skabe et levende, rodfæstet demokrati med engagerede medborgere. Dette vil blive opnået igennem at tilbyde lokale unge i alderen 14-25 et spillerum og muligheden for at skabe positive ændringer lokalt, samt inspirere nærliggende kommuner i regionen.

Projektet har sig for øje at inddrage unge i hver kommune og ved at planlægge og udføre aktiviteter, hvor samskabelse og medejerskab prioriteres højt, fremdyrkes der positive relationer mellem lokale kultur- og uddannelsesinstitutioner og de unge brugere.

InVITAtion Lab skal være et udviklende laboratorium, der gennem workshops engagerer unge til at opfinde og afprøve nye demokratiske og inkluderende processer, der placerer problemløsning i højsædet ved hjælp af metodikker fra kunst og kultur. Helt konkret inviteres grupper af unge til at deltage i et InVITAtion Lab-forløb, hvor de skal samarbejde om at skabe nye løsninger på lokale udfordringer og handle på dem. Herudover engageres uddannelsesinstitutioner og øvrige kulturinstitutioner lokalt i hver enkelt kommune, efterhånden som projektet bevæger sig rundt fra kommune til kommune.

De to tilknyttede kulturinstitutioner, som består af Swinging Europe og Herning SceneKunstSkole er faste facilitatorer i forhold til afviklingen af InVITAtion Lab, mens bibliotekerne i hver kommune er lokale tovholdere og projektledere.

I november 2016 har der været afholdt InVITAtion Lab i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Produktionsskole skabte et værested kaldet ’Værelset’ for unge i alderen 17-21 sammen med biblioteket og kommunen. Den 20. februar i 2017 vil der være en opsamlende evaluering af Skjern Lab, i forhold til hvordan forløbet har fungeret og hvad det ultimativt har ført til. I sin fremadrettede målsætning, vil der være en fælles opsummerende afslutning på hele InVITAtion Lab-projektet i 2017 med udgangspunkt i de forgangne workshops i de syv kommuner.