Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675
CVR-nr: 32978665

▪ Culture ShoX ▪

Projektperiode: 2016 – 2018

Samarbejdspartner: TheatrEtc.

Støttet af: Erasmus+

Culture ShoX

Den Selvejende Institution Swinging Europe og den cypriotiske teaterforening TheatrEtc. har igennem et internationalt samarbejde skabt projektet Culture ShoX, som er finansielt støttet af Erasmus+-programmet. I projektforløbet vil unge i alderen 18 – 25 sættes sammen i rytmikkens navn; her skal de sammen skabe musik og som resultat få nye bekendtskaber trommet op fra grunden. Efter et intenst 10-dages ophold i ungdomscampen vil Culture ShoX munde ud i et kollektivt kreativt slutresultat som afslutning på hele forløbet, hvor der trækkes på dagenes lektioner.

I løbet af Culture ShoX kommer deltagerne til at indgå i et intenst 10-dages forløb, hvor programmet kommer til at bestå af musikworkshops, sociale kulturelle arrangementer, vidensudveksling og kunstnerisk afprøvelse af egne færdigheder på tværs af sprog- og kulturforskelle . Projektet kommer til at bestå i en ungdomslejr, hvor der vil være rig mulighed for at fordybe sig i musikken og samtidig lære nye jævnaldrende folk fra Danmark, Cypern og deltagere med indvandrer- eller flygtningestatus at kende, når musikken som fælles kommunikationsmiddel rækker på tværs af sprogbarrierer og kulturforskelle.

Ved at tilgå musikken som forenende redskab kommer deltagerne til at få deres sociale og faglige kompetencer styrket i et intenst 10-dages forløb, men de kommer også at lære mere om hinandens kulturer igennem social madlavning, sightseeing af lokalsamfundet, samt præsentationer af forskellige musikgenrer og instrumenter som stammer fra de forskellige repræsenterede lande.