Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665


· NIMPE ·

Projektperiode: 2016 – 2019

Samarbejdspartnere: AssoMusica (IT), Root Music LTD (UK), Drustvo Studentski kulturni center (SKUC) (SL), Technopole Quimper-Cornuaille (FR) og M.E.S.O Musc Events (GR)

Støttet af: Creative Europe

NIMPE

NIMPE er en forkortelse for Netværk for internalisering af Music Producers i Europa og er et EU-finansieret projekt under Creative Europe. NIMPE har til formål at støtte internationaliseringen af ​​levende musik og især unge og nybegyndere i Europa for bedre at vurdere det europæiske marked og fremme deres internationale musikaktiviteter. Den italienske organisation Assomusica Associazione er projektleder for NIMPE, og Swinging Europe er en del af et partnerskab med fire andre organisationer fra henholdsvis Grækenland, Storbritannien, Slovenien og Frankrig.

Kultursektoren har udfordringer i at eksportere og internationalisere sine produktioner, især i levende musik. Udfordringer omfatter manglende information om andre markeder, manglende netværk og manglende viden og færdigheder i marketing. NIMPE ønsker at skabe et netværk for musikproducenter, teknikere og andre interessenter på området for at udvikle tværsektorielle uddannelses- og samarbejdsaktiviteter. Derfor vil NIMPE udvikle en arbejdsbog – en online database og et trykt værktøj, der dækker alle producenters internationale behov i forhold til viden om andre markeder. Der vil også være en NIMPE Factory, en international begivenhed med det formål at skabe netværksmuligheder, der imødekommer ønsket målgruppe.

Swinging Europas rolle i projektet skal indgå i forskningsarbejdet med at indsamle information om det danske marked til brug i en NIMPE database. Vi vil være forbundet med de forskellige opgavefaser, der har til hensigt at formidle information og give praktiske værktøjer til nye internationale strategier rettet mod musikproducenter og spillesteder.

2019

I 2019 producerede Swinging Europe tre mini-film med musiker og komponist, Bo Stief, for at høre hans indsigt og tanker omkring det mangeårige talentudviklingsprojekt PLAY!GROUND LIVE, som han er kunstnerisk leder i.

Under NIMPE Music Factory til Linecheck Festival fra d. 23. – 25. november 2018, blev der produceret en film, med bidrag og interviews af de tre musikalske acts, som blev præsenteret fra dansk side i NIMPE-projektet; nemlig Elba, Schwarze Fiktion og RELATIIV.

2018

I 2018 vil Swinging Europe være vært for NIMPE den 16.-18. April. I denne sammenhæng vil repræsentanter fra de fem andre partnerlande til Danmark, together with representatives from the majority, represent Assomusica in Italy. På mødet af partnere og forskellige initiativer vil blive fulgt op siden mødet i Slovenien fra den 9. til den 11. oktober 2017. Det fælles møde var en del af udviklingsprocessen mod slutresultatet i 2019.

Mødet var en kombination af udveksling af erfaringer og viden fra de respektive partnerlande og ideer i forhold til yderligere initiativer og individuel implementering af projektet i de seks lande. Derudover blev der aftalt en målrettet plan for NIMPE Factory for LINECHECK Music Festival.

NIMPE Factory vil finde sted i Milano fra den 21. til den 26. november 2018 i forbindelse med LINECHECK Music Festival og indeholder et komplet program af koncerter og musikalske live shows med internationalt anerkendte kunstnere. Linecheck Music Meeting and Festival er en musikfestival og et mødested for musikbranchens fagfolk. Musikmødet vil være en forlængelse af programmet med forelæsninger, showcases, diskussioner og udviklinger. På NIMPE Factory i Milano vil vores mål være at udsætte flere danske musikproducenter og ledere til diskussioner, dialog og netværksforbindelser med interessenter fra resten af ​​Europa.

2017

Den 2. og 4. februar 2017 blev der afholdt et kick-off-møde for projektet i Volos, Grækenland. Det var den første lejlighed til at mødes og tale om projektet, strategien, udviklingen af ​​netværket og fastsættelse af milepæle for fremtidigt samarbejde. Under mødet blev Volume Music Showcase Festival afholdt – en to-dages konference med debatter og levende musik. Vi deltog i konferencen som eksperter i to panel debatter om NIMPE og Swinging Europas musikarbejde i Europa.