Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 9628 8675
CVR-nr: 32978665

○ InVITAtion Lab ○

Projektperiode:

2014 – 2018

Samarbejdspartnere: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Ikast-Brande Bibliotek, Team Teatret, Herning Bibliotekerne, Skive Bibliotek, Holstebro Bibliotek, Lemvig Bibliotek, Kunstpartiet

InVITAtion Lab

InVITAtion Lab er et aktiverende initiativ mellem syv samarbejdskommuner, der tæller Ringkøbing-Skjern, Struer, Ikast-Brande, Herning, Skive, Holstebro og Lemvig med Herning Bibliotekerne som tovholder. Initiativet løber fra 2015 til 2018, og formålet er at undersøge kulturen som fundament og drivkraft for konkrete, demokratiske løsninger.

InVITAtion Labs hensigt er at gentænke og øge kulturinstitutionernes kapacitet som værende aktive spillere i at skabe et levende, rodfæstet demokrati med engagerede medborgere. Dette vil blive opnået igennem at tilbyde lokale unge i alderen 14-25 et spillerum og muligheden for at skabe positive ændringer lokalt, samt inspirere nærliggende kommuner i regionen.

Projektet har sig for øje at inddrage unge i hver kommune og ved at planlægge og udføre aktiviteter, hvor samskabelse og medejerskab prioriteres højt, fremdyrkes der positive relationer mellem lokale kultur- og uddannelsesinstitutioner og de unge brugere.

InVITAtion Lab skal være et udviklende laboratorium, der gennem workshops engagerer unge til at opfinde og afprøve nye demokratiske og inkluderende processer, der placerer problemløsning i højsædet ved hjælp af metodikker fra kunst og kultur. Helt konkret inviteres grupper af unge til at deltage i et InVITAtion Lab-forløb, hvor de skal samarbejde om at skabe nye løsninger på lokale udfordringer og handle på dem. Herudover engageres uddannelsesinstitutioner og øvrige kulturinstitutioner lokalt i hver enkelt kommune, efterhånden som projektet bevæger sig rundt fra kommune til kommune.

De to tilknyttede kulturinstitutioner, som består af Swinging Europe og Team Teatret er faste facilitatorer i forhold til afviklingen af InVITAtion Labs workshops, mens bibliotekerne i hver kommune er lokale tovholdere og projektledere.

I 2017 blev der afholdt InVITAtion Lab workshops i Ikast-Brande Kommune, Skive Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, med en efterfølgende valgturné i samarbejde med Kunstpartiet, som gæstede de førnævnte kommuner.

I Ikast-Brande Kommune udmundede et mindre udvalg af InVITAtion Lab workshops bl.a. i et H. C. Andersen gavlmaleri på Ikast-Brande Bibliotek og flere intiativer til at skabe mere liv i byen, mens de unge deltagere fra Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive Kommune besluttede, at de gerne vil være med til at skabe et mødested i Skive Anlæg; stedet skulle både kunne favne børn, voksne og unges interesser, og ønskerne omhandlede alt fra en parkourbane til forskellige udendørsspil, der fysisk kunne aktivere folk.

I Lemvig Kommune diskuterede 13 elever fra Produktionsskolen Nordvestjylland i starten af april mulighederne for positive ændringer af Lemvig og omegn med en workshop, som fandt sted i Bovbjerg Fyr. Senere på måneden mødte deltagerne igen og arbejdede videre med idéerne, der rangerede fra bedre og flere busafgange til en pandekagevogn. InVITation Lab afsluttede året med workshops i Holstebro i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Holstebro Friskoles 7. og 8. klasser om at skabe et frirum, hvor 13-16 årige kunne hygge sig sammen og være kreative, og en omrejsende valgturné som ungdommelig og underholdende pendant til kommunalvalget.Valgturné 2017

I fællesskab med Kunstpartiet, inviterede InVITation Lab i tidsperioden den 6. – 10. november 2017 elever fra Ikast-Brande, Skive, Lemvig, Holstebro og Herning Kommune til at skabe deres egne fiktive politiske partier med navne såsom Birkdemokraterne, Lindepartiet og Egepartiet, og efterfølgende at engagere sig i debatter omkring sociale og kommunale problematikker, samt deres løsninger på disse, i en helt ny form for inddragende valgkamp.