Nørregade 7D, 7400 Herning
+45 51 16 89 95
CVR-nr: 32978665

▪ Culture ShoX ▪

Projektperiode: 2016 – 2017

Samarbejdspartner: TheatrEtc.

Støttet af: Erasmus+

Culture ShoX

Culture ShoX var et europæisk kollaborativt projekt under Erasmus+ puljens faner. Integration og interkulturel dialog blev sat på dagsordenen under to ungdomslejre, da vi undersøgte hvordan unge europæere og unge nyankomne flygtninge kan relatere til hinanden specifikt igennem kunst og kultur som fælles talerør. Vi ønskede, at opbygge kendskab, forståelse og relationer mellem europæiske unge og nyankomne migranter igennem uformel, samt ung-til-ung læring med kunstarterne teater og musik.

Swinging Europe var hovedpartner og udviklede projektet i samarbejde med den cypriotiske teaterforening, TheatrEtc. Projektet gav mulighed for at unge europæere og flygtninge kunne mødes og deltage i to 10-dages forløb med daglige workshops i hvert land. Hver ungdomslejr i Culture ShoX mundede ud i to afsluttende performances, hvor deltagerne selv havde ansvar for at facilitere og planlægge de endelige kreative opførelser igennem teamwork.

I løbet af Culture ShoX kom deltagerne til at indgå i teater- og musikworkshops, sociale kulturelle arrangementer og gjorde brug af vidensudveksling og kunstnerisk afprøvelse af egne færdigheder på tværs af sprog- og kulturforskelle. Ved at tilgå musikken og teatrets verden som forenende redskab, fik deltagerne deres sociale og faglige kompetencer styrket i et intenst 10-dages forløb, men de kom også at lære mere om hinandens kulturer igennem fælles madlavning, sightseeing af lokalsamfundet, samt sociale arrangementer om aftenen, hvor de forskellige nationaliteter kunne præsenteres.

Fra den 28. juli til den 6. august 2017 fandt den første interkulturelle ungdomslejr sted i landsbyen Kampos på Cypern. Her deltog 27 deltagere fra Danmark, Cypern og forskellige andre lande i daglige workshops, der fokuserede på teater som et kommunikationsmiddel. Gennem teaterworkshops, undersøgte deltagerne mulighederne for at føre samtaler med hinanden på trods af sprogbarrierer og kulturelle forskelle gennem fysiske ydeevner. Om aftenen blev deltagerne budt på tværkulturelle events: I løbet af arrangementerne præsenterede små grupper de forskellige repræsenterede nationaliteter gennem kreative forestillinger gennem kulinariske oplevelser, dans, rollespil, musik eller quiz-spørgsmål.

Fra den 12. til den 22. oktober 2017 fandt Culture ShoXs anden ungdomslejr sted i Tjørring i Herning Kommune, hvor 27 deltagere deltog i musikworkshops i et lejet spejderhus i ti dage. Ved at bruge musik som fælles sprog kunne deltagerne kreativt fortolke spørgsmål vedrørende national identitet, EU og hvad det betyder at flytte fra et land til et andet afspejlet i spørgsmål om kærlighed, venskab, økonomi og krig gennem musik og spoken word poesi.

 

 

Culture ShoX - Cypern d. 28. juli - 6. august 2017

Culture ShoX - Danmark d. 12. - 22. oktober 2017